Ocenenie Petra Kravčáka

Tento rok prebehol už 15. ročník súťaže Lokálných televízií Slovenska zvaný Workshop.

 

Pri akej príležitosti ste boli ocenený?

„Išlo o súťaž Lokálnych televízií Slovenska. Organizuje ju každoročne spolok Lokálnych televíznych staníc Slovenska zvaný LoTOS.
Mestská televízia Ružomberok (MTR), kde tiež pracujem, tu získala 1. cenu v kategórii Spravodajstvo za príspevok, ktorého som bol redaktorom a tvoril som ho spoločne s kolegom Romanom Šimalčíkom (kamera a strih). Teda, išlo o ocenenie pre Mestskú televíziu Ružomberok, nie priamo pre mňa.
Na základe tohto ocenenia sme ako autori (už ako osoby) získali aj Cenu literárneho fondu –  „za vynikajúce spracovanie občianskeho problému s bývaním“ . Okrem toho sme získali aj čestné uznanie v kategórií Publicistika.“

Dalo by sa povedať, že získanie tohto ocenenia bol Váš cieľ? 

„Potešilo nás to, pretože je to ocenenie od ľudí, ktorí v médiach pracovali alebo pracujú. MTR existuje 7 rokov a každú takúto účasť premenila na nejaké ocenenie. Takže vždy tajne dúfame, že celoročná, zodpovedná práca bude niekde ocenená, a keď sa to podarí v konkurencii ďalších lokálnych TV zo Slovenska, tak to určite povzbudí.“

Ako reagovala na tento Váš úspech rodina a priatelia? 

„Moju najbližšiu rodinu, teda manželku, to rovnako potešilo.“

Podporovala Vás pri dosiahnutí tohoto úspechu? 

„Manželka Lucka mi trpezlivo toleruje moje pracovné zaneprázdnenie, takže áno, podporovala a podporuje.“

Čo je na KU náplňou Vašej práce? 

„Odborný asistent na Katedre žurnalistiky.“

Workshop je celoslovenská prehliadka tvorby lokálnych TV staníc Slovenska raz ročne prezentuje, mapuje a porovnáva úroveň tvorby lokálnych TV na Slovensku. Prehliadka je súťažná a jej neoddeliteľnou súčasťou je sprievodný workshop, zameraný na odborný rozbor príspevkov, ktorého cieľom je predovšetkým vzdelávanie novinárov. Hlavným cieľom podujatia je podpora nezávislého šírenia informácií vo všetkých regiónoch SR. Ďalším cieľom podujatia je zvyšovanie kvality pri tvorbe a výrobe vysielaných programov v lokálnych televíziách. Podujatie je jednou z najdôležitejších aktivít LOToS-u, ktorý v súčasnosti zastrešuje 54 lokálnych TV staníc z celého Slovenska.

Text: Dominika BrabencováPridaj komentár