Odoberanie detí je vážnym problémom Veľkej Británie

juvilejna-justicia
Milan Horeličan, iniciátor občianskych aktivít proti odoberaniu detí vo Veľkej Británii, diskutoval na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU).

Dňa 30. októbra 2013 sa v budove Filozofickej fakulty (FF) KU konala diskusia s názvom Práva rodičov verzus práva štátu. Katedra žurnalistiky FFKU pozvala občianskeho aktivistu Milana Horeličana, ktorý sa aktívne zaoberá touto problematikou.
Hosťom na diskusii bola Silvia Maher spolu so svojou matkou. Silvii Maher úrady vo Veľkej Británii odobrali syna Ellitoa za bezdôvodnú dlhodobú absenciu v škole a zabili ju svojprávnosti. V skutočnosti bol jej syn vážne chorý.
Milan Horeličan žije vo Veľkej Británii 11 rokov a angažuje sa v tejto oblasti. Spustením kampane „Lietadielko“ pomohol v prípade Ivany Boórovej.

Autor: Veronika BalážováPridaj komentár