Odovzdávanie záverečných prác je tu

diplomovka

Študenti po celom Slovensku, ktorí končia prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia vrcholia s prípravami svojich bakalárskych a diplomových prác. Výnimkou nie sú ani študenti KU.

Pre študentov, ktorí píšu záverečné práce je koniec marca dôležitý. Predstavuje to pre nich uplynutie termínu pre odovzdanie ich bakalárskych alebo diplomových prác. Študenti na niektorých katedrách však majú možnosť požiadať o odklad. Príkladom je Samuel, študent žurnalistiky na FF KU, ktorý ako súčasť diplomovej práce pripravuje aj dokumentárny film. „Vzhľadom na môj erazmus pobyt v zimnom semestri som si však termín odovzdania diplomovej práce odložil o dva týždne,“ priblížil svoju situáciu Samuel.

K písaniu záverečných prác patrí aj hľadanie adekvátnych zdrojov a príprava. Tretiak Andrej z pedagogickej fakulty, ktorý má už svoju bakalársku prácu hotovú a pripravenú na odovzdanie povedal: „Čisto len práca na bakalárke mi trvala zhruba dva mesiace. Informácie som čerpal hlavne z internetu a zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, ale tiež napríklad z Turčianskej knižnice v Martine alebo UK KU“.

Jedným z problémov pri odovzdávaní záverečných prác je nedodržanie termínu. „Najčastejšie sú to problémy so systémom. Študentom sa stáva, že sa im práca zle zobrazí alebo sa nedá preniesť do potrebného formátu,“ vyjadrilo sa študijné oddelenie PF KU.

Podľa Študijného poriadku FF KU si študenti predposledného ročníka prvého a druhého stupňa  môžu vyberať témy svojich záverečných prác, ktoré  katedra zverejní najneskôr do konca októbra na internetovej stránke fakulty. Záverečná práca musí spĺňať všetky formálne záležitosti v zmysle Smernice dekana jednotlivých fakúlt.Pridaj komentár