Október bol venovaný pamiatke Ľudovíta Štúra

Dňa 28. októbra sa v Liptovskom Mikuláši konala odborná prednáška tajomníka Matice slovenskej, doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc., s názvom ,,Ľudovít Štúr, milovník života slovenského“.

V tomto roku si pripomíname 200. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších a vedúcich osobností slovenského národného života v polovici 19. storočia – Ľudovíta Štúra.

V deň jeho narodenia 28. 10. sa konala v priestoroch Starej evanjelickej fary v Liptovskom Mikuláši prednáška venovaná jeho pamiatke. Tajomník Matice slovenskej, Pavol Parenička, vo svojom prednášaní priblížil najdôležitejšie momenty života, ako aj diela Ľudovíta Štúra.

Popri tom, že predstavil tohto slovenského velikána ako syna, priateľa, učiteľa, jazykovedca, básnika, politika, nezabudol ho ľuďom pripomenúť aj ako novinára, ktorý bol zakladateľom prvých politických novín pre Slovákov. Slovenskje národňje novini s literárnou prílohou Orol tatránski sa stali centrom národného oslobodzovacieho hnutia. V prednášaní nevynechal jeho charakteristické črty, postoje, záľuby, príznačnú dobu, v ktorej žil a pôsobil, romantizmus ako hnutie, ktorého bol predstaviteľom i jeho študentské lásky a žiale.

Súčasťou tejto kultúrnej akcie bola i prezentácia a predstavenie stolového kalendára Matice slovenskej s rovnakým názvom ako toto podujatie: ,,Ľudovít Štúr, milovník života slovenského“. V závere prednášky nechýbala i bohatá diskusia.

Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa pri tejto príležitosti pripravilo v októbri podujatia pre návštevníkov všetkých vekových kategórií, ktorých cieľom bolo priblížiť Ľudovíta Štúra. Jeho všestrannú osobnosť predstavilo múzeum návštevníkom rôznymi formami. Okrem odborných prednášok nechýbali prezentácie, tvorivé dielne i výstavy výtvarných prác.

                                                                                                                                                      Michaela Šušová                                                                                                                                                       foto: stur.sk

 Pridaj komentár