Otváracie hodiny knižnice sa meniť nebudú

V posledných týždňoch patrí téma Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK) medzi najviac diskutované. Knižnica je otvorená do osemnástej hodiny už niekoľko rokov a zatiaľ nie je v pláne meniť to.

„Dostali sme pár podnetov na predĺženie otváracej doby. Tá však závisí od toho, či skutočne o osemnástej hodine bude plná knižnica, či študenti skutočne majú záujem v nej študovať aj po tejto hodine a nejde len o slová. Tiež záleží na tom, či budeme mať dostatočný rozpočet, aby sme vedeli zabezpečiť náklady s tým spojené. Presné prevádzkové náklady však ukáže až čas.Povedala riaditeľka UK Soňa Hlinková. V minulosti bývala UK otvorená do 21:30, no zatiaľ nemá vedenie v pláne zmeniť otváraciu dobu novej budovy. Študentom, ktorí majú vyučovanie dlhšie a potrebovali by urgentne vypožičať nejakú knihu, by riaditeľka odporučila, aby si zodpovedne plánovali štúdium a literatúru si požičali v predstihu.

„O novú knižnicu sme zaznamenali evidentný záujem. Dúfam, že sa v nej študenti aj vyučujúci budú dobre cítiť aj naďalej,“ dodala Soňa Hlinková. V budove sídli aj televízne a rozhlasové štúdio, fungujú však nezávisle od knižnice. Prednášková miestnosť, ktorá je rovnako súčasťou UK je pre vyučujúcich taktiež k dispozícii.

Oficiálne otvorenie UK sa uskutočnilo 25.septembra 2013, no dovtedy, sa muselo presunúť obrovské množstvo kníh, čo nebolo jednoduché. „Vyžadovalo si to veľmi dobré naplánovanie a pracovníci knižnice a pár brigádnikov odviedlo výbornú prácu.“ Podotkla riaditeľka Soňa Hlinková.

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku získala 24. februára 2009 štatút UK, kedy došlo k zlúčeniu čiastkových knižníc na Katolíckej univerzite v Ružomberku a k vytvoreniu jednotnej Univerzitnej knižnice s centrálnym pracoviskom v Ružomberku a s pracoviskami na TF KU so sídlom v Košiciach a na Teologickom inštitúte TF KU so sídlom v Spišskom Podhradí.

 

Ján Zošák

 

 Pridaj komentár