Otvorenie novej knižnice v Ružomberku – očakávania naplnené

Za pomoci verejnej zbierky a všetkých pracovníkov sa v  akademickom roku 2013/2014 otvoria brány Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) a študenti, pedagógovia, ale aj verejnosť budú mať možnosť do nej nahliadnuť.

 

Plány na vybudovanie knižnice sa niesli chodbami univerzity dlhé roky, ale až v roku 2010 sa výstavba skutočne začala. Po vyhlásení verejnej súťaže a následnom položení základného kameňa sa začal plniť sen rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Tadeusz Zasepa, PhD., ale aj mnohých vyučujúcich, návštevníkov knižnice a v neposlednom rade študentov. Na základe nespočetných podmienok, za ktorých mala stavba vzniknúť, vyrástla v tesnej blízkosti Filozofickej fakulty KU (FF KU) moderná budova, ktorá sa má podľa slov viacerých spolutvorcov hlavne „stať miestom, kam sa budú ľudia radi vracať“. Je preto vybavená množstvom najnovších technických výdobytkov,  regále sú plné kníh a výtlačkov a nechýba ani kaviareň, miestnosti určené na štúdium či galerijné priestory. V budove sa okrem najväčšieho katolíckeho kníhkupectva nachádzajú aj televízne a rozhlasové štúdiá, ktoré boli presťahované zo starých priestorov Filozofickej fakulty KU. O samotnej stavbe knižnice vznikol aj film s názvom 869 dní, na ktorom sa podieľali študenti FF KU z katedry žurnalistiky a mal premiéru 24.9.2013, deň pred oficiálnym otvorením novej univerzitnej knižnice, v kine v Ružomberku.

 

Dňom 25.9.2013 je teda Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem o vypožičanie kníh, upriamujú pozornosť na  kopírovanie alebo tlač, či len chcú tráviť čas v príjemnom prostredí.

 

Viac informácií o knižnici, výstavbe nových priestorov a kontakty na pracovníkov nájdete na oficiálnej stránke Univerzitnej knižnice – http://uk.ku.sk/.

 

 

Nikola  Juríková

 

 Pridaj komentár