„Naše“ voľby

Ružomberok  9.11.2011 – „Vnímanie spoluzodpovednosti za chod a smerovanie univerzity.“ To bola motivácia doktora Izraela a určite aj ostatných kandidátov, ktorí sa uchádzali... View Article

10-11-2011 20:52 |

Je rozhodnuté

Ružomberok 9.11.2011–  Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) si už zvolila svojich zástupcov do Akademického senátu (AS). Voľby sa... View Article

10-11-2011 20:03 |