Panelová diskusia na medzinárodnej konferencii rozoberala rozmanité témy

V programe medzinárodnej konferencie o komunikovaní Božieho posolstva, ktorú usporiadali od 28. do 30. apríla v Ružomberku, mala svoje miesto aj panelová diskusia. O vzťahu evanjelia a médií debatovali prihlásení hostia.

Prostredníctvom panelovej diskusie prezentovali prihlásení hostia 28. apríla svoje príspevky v rámci medzinárodnej konferencie s názvom Božie posolstvo – ľudský jazyk. V súlade s hlavnou myšlienkou stretnutia vystúpili v priestoroch FF KU s rôznorodými témami piati prednášajúci. „Pre mňa bolo zaujímavé a príjemné, že tam boli naši študenti – terajší i bývalí, a bola to prehliadka ich šikovnosti aj dobrých ideí,“ povedala vedúca organizačného tímu podujatia Terézia Rončáková. Predmetom prezentácií boli prieskumy o používaní internetu kňazmi, prejavy kresťanských spoločenstiev v on-line priestore, skúmanie napätia medzi novinármi a cirkvou či predstavenie možností využitia webovej stránky DoKostola.sk.

K možnostiam evanjelizovania cez svetské programy sa vyjadrila študentka doktorandského programu na katedre žurnalistiky FF KU Jana Hudecová, ktorá v diskusii rozprávala o rozhlase ako o auditívnom evanjelizačnom prostriedku:  „Pri spravodajstve sa niekedy môže stávať, že sa sekulárny štýl bije s náboženským. Hlavne preto, lebo žurnalistický kontext je čisto sekulárny, a teda je ťažké dať náboženské posolstvo do žurnalistickej podoby. Preto pri evanjelizovaní pomocou svetských programov treba pre uchopenie žánru so svetskou štruktúrou a evanjelizačným obsahom komunikačnú aj žurnalistickú zručnosť.“

Rozoberanie šiestich  tém malo pôvodne prebiehať v podobe workshopov v troch rôznych miestnostiach predstavujúcich tematické kategórie. „Pretože sa  prihlásilo menej ľudí, rozhodli sme sa prezentovať všetky príspevky naraz. Bolo to veľmi rozmanité, keď že sa tu stretli ľudia z troch rôznych sekcií, ktoré mali byť pôvodne oddelené a mali mať priestor na hlbšiu diskusiu,“ konštatovala T. Rončáková. Z časových dôvodov preto v prospech ostatných jeden hosť nevystúpil.

Prezentácie z diskusie plánujú organizátori spolu s nosnými prednáškami pozvaných hostí konferencie v rôznych jazykoch publikovať v digitálnom zborníku v priebehu dvoch mesiacov. Prístupný bude na stránke http://religionmedia.ku.sk.Pridaj komentár