Pápež František – naozaj až taký pokrokový?

Pápež František uznal evolúciu aj veľký tresk: Boh nie je kúzelník. Takýto titulok pribudol včera na stránke istého tuzemského mienkotvorného média. A odvtedy naň kliklo takmer 65 000 ľudí, vďaka čomu sa článok stal najčítanejším v svojej sekcii za posledných 24 hodín.

Text vyvolal ohlasy i medzi čitateľmi, ktorí sa rozhodli zapojiť do diskusie. Ak by si chcel nezainteresovaný jedinec vytvoriť mienku o dôležitosti pápežovho výroku len na základe onoho diskusného fóra, zrejme by dospel k záveru, že František definitívne naštrbil dvetisícročnú vierouku. Popri zasvätenom objasňovaní veľkého tresku z vlastného pohľadu sa totiž vynímali najmä príspevky glorifikujúce pápeža div nie do roly revolucionára.

Nie žeby človek nechcel uznať množstvo kvalít súčasného Svätého Otca, no dalo by sa diskutovať o tom, či medzi ne radiť i jeho názorovú pokrokovosť.

Predsa len, o zlučiteľnosti evolúcie a kresťanskej vierouky sa na hodinách tohto náboženstva učia deti už pekných pár rokov.

V rámci oficiálnej cirkevnej dogmatiky teda nejde o nič objavné – objavom je však pápež, ktorý dokáže i nekresťanskú verejnosť konfrontovať s cirkevnými postojmi k mnohým otázkam. A  pre tých, ktorí cirkev dosiaľ videli len cez prizmu svojich predsudkov, môžu byť jeho slová ozaj priekopnícke.

Je však otázne či daný článok – a články jemu podobné – chápať  ako svedectvo o pokrokoch cirkvi –alebo skôr ako vysvedčenie muža, ktorý po krokoch vyvádza masy ľudí z predsudkov voči úradu, ktorý zastupuje.  Lebo hoci mediálna prizma hlása, že cirkev je zastaraná a pápež pokrokový, možno je to inak.

Možno sú v skutočnosti zastarené predsudky a predpojatosť, s akými sa mnohí dokážu ešte i dnes na cirkev pozerať.

Možno však aj vďaka Františkovi nastane i v tomto smere evolúcia.

Mária BiláPridaj komentár