Pedagógom a sociálnym pracovníkom bola priblížená tématika obchodovania s ľuďmi a utečenci

Dňa 24. novembra 2015 sa v priestoroch Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku v dopoludňajších hodinách konal seminár s názvom Obchodovanie s ľuďmi a utečenci.

Seminár odštartovala o 9. 30 hod. Klára Solanová zo Spišskej diecézy, ktorá predstavila hlavnú lektorku projektu Andreu Bezákovú, ktorá viedla prvú časť seminára venovanú obchodovaniu s ľuďmi. Je rehoľnou sestrou a už desať rokov sa venuje problematike obchodovania s ľuďmi. Najskôr pracovala ako streetworkerka a pomáhala ľuďom priamo na ulici, ale neskôr zistila, že to nestačí. Na Slovensku rozbehla projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi a zaoberá sa aj psychoterapiou.

Táto tématika či už chceme alebo nie sa stále viac dotýka aj Slovenska. Ako bolo povedané, často ani nevieme čo sa okolo nás v skutočnosti deje a akí ľudia sa okolo nás pohybujú. Veľmi rýchlo sa aj my môžeme stať obeťami. To, a ešte mnoho iných vecí bolo priblížených pomocou tohoto seminára.

V prvom bloku prednášok priblížila lektorka Bezáková problematiku obchodovania s ľuďmi. Zamerala sa najmä na prevenciu, a tiež rozdala všetkým zúčastneným vzdelávaciu príručku s filmami na CD k tejto tématike, ktoré odzneli aj na prednáške. Preberalo sa mnoho tém, ktoré v sebe ale niesli smútok a bezbrannosť voči ľuďom, ktorím sa takéto veci udiali. Od nútených sobášov, sexuálneho vykorisťovania, domáceho otroctva až k tomu, čo majú vedieť mladí ľudia predtým, než vycestujú do zahraničia.

V druhej časti seminára sa lektorka Lenka Berová venovala problematike utečencom. Aj keď o nich počúvame už z každej strany, treba však stále pripomínať, že sú to takí istí ľuďia ako my, čo sa aj lektorka snažila povedať. Prednášku doplnila skúsenosťami z praxe a vlatným svedectvom pri práci s utečencami.

Pri svojej práci sa lektorky tohto projektu stretli s mnoho prípadmi, ktoré sa snažili objasňiť aj publiku. Lektorka Bezáková uviedla aj vetu, z ktorej behá mráz po chrbte a stretáva sa s ňou najčastejšie: „Keď chcem prežiť, musím poslúchať!“.

Aj keď nie všetky témy boli príjemné, musíme si ako ľudia uvedomiť, že sa nás táto tématika dotýka. Seminár bol akousi nevyslovenou prosbou lektoriek o to, aby sme stále šírili tieto informácie ďalej.

Keďže bol počet účastníkov seminára limitovaný, bolo nutné záväzne sa prihlásiť na stránke diecézneho katolíckeho úradu. Seminár bol venovaný učiteľom základnych aj stredných škôl a celkovo sa prednášky zúčastnilo trinásť poslúcháčov.

Nikoleta Stikičová

foto: ThLic. Marián Majzel (metodik Diecézneho katechického úradu, Spišská Nová Ves)Pridaj komentár