Petra Olexáka vymenovali do vedeckej rady v Ríme

Minister školstva Dušan Čaplovič vymenoval pedagóga Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Petra Olexáka za člena vedeckej rady Slovenského historického ústavu (SHÚ) v Ríme.

„SHÚ v Ríme je vedecká inštitúcia, ktorá je súčasťou prestížnej vedeckej komunity Národných historických ústavov  v Ríme, ktoré vyvíjajú aktívnu výskumnú, publikačnú a kultúrno-diplomatickú činnosť,“ opisuje vymenovaný člen vedeckej rady Peter Olexák.

SHÚ analyzuje archívne materiály, historické knižné fondy so vzťahom ku Slovensku a Slovákom.

V pondelok 17.februára 2014 sa uskutočnilo prvé zasadnutie vedeckej rady SHÚ. Súčasťou rokovania bola voľba kandidátov na vedúce posty ústavu. Za predsedu vedeckej rady ústavu zvolili prof. Jána Lukačka a riaditeľkou SHÚ sa stala prof. Emília Hrabovec. Vedeckú radu menuje priamo minister školstva Dušan Čaplovič, ktorý sa prvého zasadnutia osobne zúčastnil. Administratívno-organizačné konštituovanie bude trvať niekoľko týždňov, aby prví štipendisti mohli v októbri už na svojich výskumných úlohách a projektoch pracovať v Ríme. Otvára sa príležitosť pre doktorandov a habilitandov,“ dodáva Peter Olexák.

Peter Olexák sa počas školy venoval hlavne štúdií dejín, paleografie, diplomatiky a archivistiky. Momentálne pôsobí na Katedre histórii  FF KU.

 

Martina Púpavová

 

 Pridaj komentár