Počas dňa otvorených sme sa dozvedeli o dôležitosti očkovania

Ružomberok, 15.februára 2012 – V rámci dňa otvorených dverí Katolíckej univerzity v Ružomberku, si jednotlivé katedry pripravili pre záujemcov o štúdium program, počas ktorého chceli uchádzačom priblížiť jednotlivé študijné odbory.

Katedra verejného zdravotníctva zorganizovala v rámci svojej prezentácie odbornú prednášku na tému Vakcinácia ako forma prevencie. Prednášajúcou bola imunologička MUDr. Danica Maslenová, ktorá pracuje na oddelení epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši. Cieľom prednášky bolo priblížiť poslucháčom hrozby chorôb proti ktorým sa dá v dnešnej dobe chrániť. Podľa Maslenovej ,, je očkovanie jednou z najefektívnejších metód na znižovanie chorobnosti a úmrtnosti na infekčné choroby‘‘. Podľa Maslenovej nie je očkovanie stopercentné, môže dôjsť k zlyhaniu vakcíny z dôvodov ako je napríklad zlá imunita u pacienta, zlé uskladnenie vakcíny, alebo chybou lekára, ktorý uskutočňuje samotné očkovanie.

V dnešnej dobe existujú zákony, ktoré určujú povinné zaočkovanie novorodencov. Na Slovensku je povinné očkovanie desiatich typov chorôb medzi najvyskytovanejšie patria napr. Tetanus, Diftéria, Rubeola, Mumps a Poliomyelitída inak známa ako detská obrna. Na Slovensku sa podľa Maslenovej podarilo zatiaľ zabrániť šíreniu chorôb ako je napr. Rota vírus, Záškrt a Tetanus. Zaočkovaním sa dá bojovať proti 26 infekčným chorobám. Očkovanie však nie je povinné vo všetkých krajinách sveta a preto každoročne zomrie 10 miliónov detí mladších ako 5 rokov. ,,Práve kvôli týmto zisteniam by sme nemali podceňovať účinnosť vakcín a pravidelne sa dávať očkovať. Pretože neexistuje účinnejšia metóda na zníženie incidencie ochorení ako je vakcinácia‘‘ .

Okrem prednášky si záujemcovia mohli celý deň prezrieť vyučovacie priestory katedry ako aj ostatných katedier a získať bližšie informácie o štúdiu na Katolíckej univerzite.Pridaj komentár