Počet študentov KU každoročne klesá

Záujem o štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku neustále klesá. Fakulta zdravotníctva nemá na magisterskom stupni dokonca žiadneho študenta.

Katolícka univerzita v Ružomberku otvorila už svoj pätnásty akademický rok. Brány filozofickej, pedagogickej fakulty a zdravotníckej fakulty prekročilo spolu 1454 študentov prvého ročníka. Teologická fakulta so sídlom v Košiciach údaje neposkytla. V celkovom meradle univerzita zaznamenala pokles počtu študentov na všetkých štyroch fakultách.

„Filozofická fakulta eviduje v súčasnom akademickom roku 101 prvákov bakalárskeho stupňa, čo je o 42 menej ako vlani,“ uviedla Lotta Mižiková zo Študijného oddelenia FF KU. Zároveň doplnila, že na magisterské štúdium sa zapísalo 91 študentov, o dvoch menej ako uplynulý akademický rok.

Pokles počtu študentov zaznamenala aj pedagogická fakulta. Podľa Kataríny Hyravej zo Študijného oddelenia PF KU registrovala fakulta minulý rok 719 prvákov na prvom stupni. Aktuálne fakulta eviduje 555 prvákov bakalárskeho a 459 prvákov magisterského stupňa štúdia.

Fakulta zdravotníctva registrovala vlani 280 prvákov bakalárskeho stupňa štúdia, tento rok sa ich počet znížil. „V aktuálnom akademickom roku nastúpilo do prvého ročníka 248 študentov,“ spresnila Jana Pudišová zo Študijného oddelenia FZ KU. Vlani si na druhý stupeň štúdia podalo prihlášku 12 uchádzačov, nenastúpil ani jeden. „V súčasnosti je situácia rovnaká, nemáme študentov v magisterskom štúdiu,“ doplnila Pudišová.

Celkový počet študentov zapísaných na štúdium v akademickom roku 2015/2016 ešte nie je známy. Vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku vysvetľuje, že jednotlivé fakulty dostali termín odovzdania počtov do konca septembra. Čísla však každoročne klesajú. Vo Výročnej správe o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2014 sa uvádza, že v spomínanom roku zaznamenala škola najnižší počet študentov v sledovanom šesťročnom období. V porovnaní s rokom 2013, keď bol celkový počet študentov 6734, došlo k zníženiu počtu študentov na 5988, čo predstavuje pokles o 11,1 percenta.

Paula BeinsteinováPridaj komentár