Počet zahraničných študentov na KU stúpa

Katolícka univerzita vzdelávala v minulom roku 67 študentov zo zahraničia. Záujemcovia prioritne využívajú program Erasmus. Na chodbách školy stretnete študentov najmä z Poľska, Českej republiky, ale aj Španielska.

Podľa referentky pre mobility Michaely Moldovej Chovancovej počty zahraničných študentov stúpajú. Avšak, stále ich je menej ako našich študentov odchádzajúcich do zahraničia. „Možno je potrebné vytvárať také lepšie prostredie. Keď naši študenti odchádzajú von, tak si vytvárajú nové priateľstvá a skrz tieto priateľstvá sú študenti potom motivovaní prísť sem k nám a tu študovať,“ myslí si Moldová Chovancová.

V aktuálnom akademickom roku zatiaľ cez program Erasmus prišlo na našu univerzitu 35 študentov zo zahraničia. Univerzita vytvorila novú spoluprácu s Lotyšskom, odkiaľ  tu bola študentka na stáži. Okrem Erasmu využívajú mladí návštevníci univerzity pobyty cez Národný štipendijný program, program Ceepus či bilaterálne dohody.

Zahraniční študenti sa vzdelávajú na všetkých fakultách univerzity. Moldová Chovancová dodáva, že niektorí tu ostanú na jeden semester, ďalší si predĺžia svoj pobyt aj na druhý.

„Na univerzite budem študovať jeden semester a hoci som tu zatiaľ len krátko, páči sa mi vybavenie školy a hlavne knižnica,“ vraví Anna z poľského Lublinu, ktorá cez program Erasmus študuje žurnalistiku, ale aj predmety iných odborov.

Tetiana z Kyjeva študuje ošetrovateľstvo klasickou dennou formou. „Na Ukrajine nemáme ošetrovateľstvo ako študijný odbor, preto som prišla na Slovensko. Nečakala som že sa za pol roka naučím tak veľa vecí z praxe. Keďže Slováci majú vlastnú mentalitu, prinútilo ma to prispôsobiť sa inému zmýšľaniu,“ hovorí Tetiana.

Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka už viac ako 10 rokov zahraničným záujemcom štúdium vybraných programov. Má uzavretú spoluprácu s takmer sto vzdelávacími inštitúciami v rôznych krajinách.

Mária Šumichrastová

 Pridaj komentár