Počet zahraničných študentov stúpa

Podľa štatistík  sa počty zahraničných študentov na Slovensku, teda aj na KU,  zvyšujú. Avšak stále je ich menej ako študentov odchádzajúcich za hranice

Katolícka univerzita už od svojho založenia ponúka študentom zo zahraničia možnosť študovať na jednotlivých fakultách. V minulom akademickom roku KU prijala 67 zahraničných študentov. Za účelom študijného pobytu či stáže prioritne využívali program Erasmus, využilo ho 31 študentov.

V tomto akademickom roku je na univerzite 35 zahraničných študentov práve prostredníctvom Erasmu. Niektorí zahraniční študenti sú však trvalými študentmi KU, teda nie len na určité obdobie. Jedným z dôvodov, pre ktoré sa rozhodli študovať na Slovensku, je možnosť štúdia v odbore, ktorý v ich krajine nie je.

Na Ukrajine nemáme ošetrovateľstvo na vysokej škole, preto som prišla študovať sem. Slovenskí študenti sú ku mne milí, vyučujúci sa snažia o rovnaký prístup ku všetkým študentom,“ vyjadrila sa študentka Tetiana Maliuchenko z Kyjeva.

Študenti prichádzajú väčšinou z Českej Republiky, Španielska či  Poľska.„Využívame kontakty a priateľstvá našich študentov či vyučujúcich, ktorí sa zúčastnia pobytu v zahraničí a ktorí motivujú týchto študentov prísť na našu univerzitu,“ hovorí koordinátorka programu Erasmus Michaela Moldová Chovancová.

V tomto akademickom roku je na univerzite 35 zahraničných študentov prostredníctvom programu Erasmus. Študenti však využívajú aj Národný štipendijný program, program Ceepus či bilaterálne dohody.

 

Alžbeta Filická

 Pridaj komentár