Pod naraciou chápeme cudzie slovo alebo príbeh

Projektu Naratívny realizmus a konštruktivizmus sa venuje profesor Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Eugen Zeleňák, pod záštitou grantovej nadácie VEGA  a v spolupráci s Fakultou humanitných vied v Banskej Bystrici. Tento výskumný projekt vznikol iba tento rok a je naplánovaný na obdobie troch rokov. A ako hovorí profesor Eugen Zeleňák:,, náš grant má skúmať to, že nakoľko sú presvedčivé argumenty naratívnych realistov a tiež nakoľko sú presvedčivé argumenty konštruktivistov“. Už v priebehu tohto roku bola vydaná prvá publikácia v rámci tohto projektu s názvom Konštruktivizmus a pluralita v histórií. Samotný projekt je skúmaný z rôznych pohľadov z oblasti filozofie, histórie ale aj literárnej teórie. Projekt je primárne zameraný výskumu, ale jeho výsledky by sa dali aplikovať pri vzdelávaní študentov vysokých škôl. Čo potvrdzuje aj profesor Zeleňák ,, je to použiteľné na predmety ako Filozofia dejín alebo pre historikov Teória dejín a tam môžu byť použiť tieto práce.

 Pridaj komentár