Podľa hodnotenia agentúry KU kvalitatívne rastie

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) aj tento rok vyhodnocovala vývoj kvality slovenských vysokých škôl. Hodnotených bolo 109 fakúlt. Zdravotnícka, filozofická i pedagogická fakulta si oproti minulému roku zlepšili svoje miesto v rebríčku.

 

Rebríčky fakúlt zostavuje ARRA podľa nezávislých hodnotení a verejne dostupných a overiteľných dát jednotlivých vysokých škôl. Fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) boli za rok 2012 posudzované v skupine filozofické, pedagogické, teologické a lekárske odbory.

Spomedzi fakúlt KU skončila opäť najlepšie filozofická. Vo svojej kategórii obhájila štvrtú priečku. Najvyšší posun zaznamenala v oblasti poskytovania grantov. Naopak, záujem o doktorandské štúdium sa znížil a zároveň tak oslabil fakultu. Najlepšou filozofickou fakultou sa stala žilinská fakulta humanitných vied.

Pedagogická fakulta KU sa posunula z ôsmej priečky na šiestu, čomu vďačí najmä získaniu väčšieho množstva zahraničných grantov. Fakulta zdravotníctva sa v skupine lekárskych vied umiestnila na siedmej pozícii. Oproti minulému roku je to posun o dve miesta nahor. V tejto skupine obsadila prvé miesto martinská Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Teologická fakulta sa v skupine teologických odborov posunula zo štvrtej na piatu priečku. V tejto skupine sa na prvej priečke umiestnila Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Tento rok sa na slovenské vysoké školy po prvýkrát v histórii hlásilo menej uchádzačov, ako bol plánovaný počet prijatých.  ARRA predpokladá, že tento trend bude pretrvávať  do roku 2020.

ARRA je nezávislé občianske združenie, ktoré od roku 2004 poskytuje informácie o kvalite jednotlivých vysokoškolských inštitúcií na Slovensku. Informácie zoraďuje do jednotlivých kategórií, napríklad vzdelávanie, záujem o štúdium, veda a výskum, doktorandské štúdiá a úspech získavania grantov. Robí to s cieľom podnecovať kladné zmeny na slovenských vysokých školách.

 

Mária ŠumichrastováPridaj komentár