Poetka Katarína Džunková: Človek nemôže písať poéziu bez toho, aby poéziu čítal.

Mladá spisovateľka, prekladateľka a bloggerka Katarína Džunková rozprávala študentom o hodnotách, literatúre a živote.

RUŽOMBEROK, 20. marec 2014. V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku sa  uskutočnila beseda a autorské čítanie slovenskej poetky Kataríny Džunkovej. Poslucháčom rozprávala o tom, ako sa stávala spisovateľkou,  o svojom pohľade na umenie literatúry a predniesla úryvky zo svojej tvorby.

Inšpiráciou Kataríny Džunkovej je hlavne príroda – jej harmónia, ale aj čítanie poézie. Povedala, že čítanie v nej obnovuje inšpiráciu a keď nečíta, sama na sebe vidí, že básnická duša stráca zmysly na vnímanie inej reality. „Človek nemôže písať poéziu bez toho, aby poéziu čítal. Musí mať toho veľmi veľa načítaného, aby si osvojil to, v čom sa básnické vnímanie reality líši od vnímania bežného človeka,“ povedala Katarína Džunková.

Beseda sa niesla v duchu hodnôt ako dobro, pravda a krása. „Katarínu Džunkovú som predtým nepoznala. Mala v sebe obrovský pokoj a uvedomila som si, že básnik musí byť sčítaný a rozhľadený,“ vyjadrila sa Ivka, študentka žurnalistiky. Katarína Džunková si v minulosti dala jedno nezáväzné predsavzatie, ktoré sa spája s jej záľubou, a to cestovaním. Chcela precestovať všetky európske krajiny. „Už sa to pomaly plní. Ešte mi chýba päť krajín – Rusko, Moldavsko, Malta, Vatikán, Írsko a stane sa to skutočnosťou,“ skonštatovala Katarína Džunková.

Katarína Džunková je rodáčkou z Košíc. V roku 2010 vydala básnickú zbierku Palica brata a palica slnka. Je absolventkou medzinárodných teritoriálnych štúdií a porovnávacej jazykovedy v Prahe. V roku 2014 jej vyjde novela z antického prostredia o zmysle umenia, vzťahu umelca k Bohu  a živote sochára posadnutého vlastnou  pýchou Eupalinova láska.Pridaj komentár