Politický katolicizmus v slovenskom agrárnom hnutí

Ružomberok- Katolícka univerzita naplno podporuje realizáciu rozličných projektov ako napríklad Politický katolicizmus v slovenskom agrárnom hnutí.

Cieľom projektu je zozbierať archívny materiál k problematike, ktorý sa nachádza v rôznych fondoch a archívoch. Práce venované katolíckej politike v slovenskom agrárnom hnutí v slovenskej historiografii chýbajú. Na Slovensku je táto téma spracovaná minimálne, preto je hlavným účelom projektu zhromaždiť čo najviac dokumentov na obohatenie témy o nové poznatky a informácie. Tento typ projektu nevyžaduje žiaden výstup v praxi.

„Na každý rok sú stanovené úlohy pre celý kolektív. Študenti sa na projekte nezúčastňujú, len doktori, prípadne doktorandi.“ opisoval Michal Marťák,vedúci projektu. Jeho zástupcom je Pavel Marek a medzi ďalších riešiteľov patrí Peter Zmátlo a  Ivan  Chalupecký.

„Tento projekt je prvý rok a trvať by mal do roku 2013,“ hodnotil  vedúci projektu. Na pomoc projektu sa žiadali dotácie vo výške 2/3 z celkových nákladov, avšak bola poskytnutá len 1/3 nákladov.

Uskutočnenie projektu by malo hlavne  pomôcť  k poznaniu tohoto úkazu v moderných slovenských dejinách, ktorého skúsenosti a tradície v značnej miere formovali podobu nielen agrárneho hnutia, ale aj spoločenského života na Slovensku.Pridaj komentár