Poprajeme našim študentom

Po začatí školského roka sme sa študentov na KU v Ružomberku opýtali, aké priania by dali začínajúcim prvákom.

Čo by ste chceli popriať študentom, ktorí nastúpili do prvých ročníkov na vysokých školách?

Daniela : „Študentom by som popriala veľa šťastia v novej etape života, veľa úspechov, veľa              nových priateľov a aby úspešne prešli prvý ročník.“

Veronika : „Priala by som im, aby im vysoká škola dala do života množstvo skúseností.“

Lukáš : „Pevné nervy pri zvykaní na internáty.“

Anton : „Aby boli vyrovnaní a spokojní vnútorným aj vonkajším životom.“

Zuzana : „Nech majú to šťastie a majú takých  profesorov, ktorí ich kvalitne pripravia na život.“

Anketu vypracovala : Dominika BrabencováPridaj komentár