Poradenské centrum radí ohľadom prijímacích pohovorov

 Pre záujemcov sa uskutočnil v Poradenskom centre seminár zameraný na prijímacie pohovory.

 Študenti a absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) mali 26.3. možnosť  zúčastniť sa na seminári Ako sa pripraviť na prijímací pohovor. Úlohou semináru bolo navzájom si vymeniť získané skúsenosti, poukázať na chyby, ktorých sa uchádzači dopúšťajú a nájsť vhodné odpovede na najčastejšie kladené otázky. „Nie je dôležitý len obsah, ale aj forma podania, pohotovosť či zdravý úsudok,“ vysvetľuje referentka pre kariérové poradenstvo Katarína Markovičová.

„Študenti môžu navštíviť poradenské centrum, kde organizujeme prednášky v rámci cyklu seminárov. KU chce, aby jej študenti boli v budúcnosti úspešní,“ dodáva Katarína Markovičová.

„Pohovor  je rozhodujúcim faktorom  nášho budúceho povolania, a preto je potrebné byť  presvedčivý. Nadobudnuté informácie a rady v budúcnosti určite využijem,“ opisuje študentka Pedagogickej fakulty Michaela.

Cyklus seminárov prebieha každú stredu od 14:40 do 15:25. Poradenské centrum má na programe posledné dva semináre, na ktorých si môžu záujemcovia vyskúšať simulovaný pohovor či zúčastniť sa výberového pohovoru, ktorý je zameraná na ich motiváciu, komunikáciu či analytické schopnosti.

Martina Púpavová

 Pridaj komentár