Portál Rodina a médiá už beží „naplno“

Portál Rodina a médiá, ktorý uzrel svetlo sveta iba nedávno, je určený prevažne rodičom alebo vychovávateľom. Jeho cieľom je pomôcť riešiť problematiku médií vo vzťahu k rodine a mediálnu výchovu.

V roku 2008 sa na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku konal svetový kongres Rodina a médiá, ktorý odborníkov z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku inšpiroval k založeniu tohto portálu. Stránka je určená hlavne pre rodičov, učiteľov či vychovávateľov. Rodinaamedia.ku.sk by mala poskytovať užitočné informácie v oblasti médií a naučiť maloletých správnemu používaniu internetu.

Pavel Izrael, PhD. ako zástupca vedúceho tohto projektu mal na starosti koordináciu, prípravu a čiastočne tvorbu stránky. Na portáli pracovali aj ostatní z projektového tímu a boli využití aj ľudia z externého prostredia, na dizajn či niektoré články. Po odštartovaní webovej stránky sa vyjadril Pavel Izrael: „Ohlasy máme dobré, ale len z okruhu ľudí, ktorí vedeli o príprave stránky, pretože sa stránka ešte nedostala do pozornosti širšej verejnosti.“

Táto webová stránka ponúka publikácie na stiahnutie, odborné texty, ale aj články pre mnohých dôležité alebo inšpiratívne.

Príprava rodinaamedia.ku.sk bola súčasťou projektu VEGA – Socializačné a desocializačné vplyvy médií na rodinné prostredie. Možno ju rozdeliť do dvoch fáz tvorby: dizajnovanie a napĺňanie stránky. Tvorcovia chcú, aby táto druhá fáza pretrvávala aj v budúcnosti.Pridaj komentár