Posledná prednáška Kolégia KU sa venovala hudbe

_DSC4860 Témou hudby a jej jazyka sa uzavrela séria prednášok v rámci formačného programu Kolégia KU v aktuálnom akademickom roku. Hosťom kolégia bol vedúci Katedry hudobného umenia PF KU Rastislav Adamko.

O tom, akým je hudba jazykom, sa diskutovalo v univerzitnej knižnici v utorok 15. apríla. „Hovorí sa, že hudba je jazyk, ktorému všetci rozumejú. Čiastočne to však nie je pravda,“ pripomenul Adamko. Podľa neho sa počas stáročí vyvinul určitý hudobný jazyk. Vďaka nemu môže človek lepšie pochopiť posolstvo skladby. V súčasnosti však tento jazyk poznajú len odborníci z hudobnej oblasti. Adamko sa pokúsil poslucháčom vysvetliť rozličné výrazové prostriedky nábožensky inšpirovanej hudby.

Starovekí kresťania vraveli, že liturgický spev sa musí riadiť rétorikou biblického textu. Adamko názorne predniesol ukážky notových zápisov zhudobnených častí Biblie. Skladateľ v nich zdôraznil určité časti pomocou hudobných rétorických figúr. „Bach veľmi využíval rétorické figúry, napríklad plač vyjadrený v speve, keď Peter horko zaplakal nad zradou Ježiša. Bolesť a plač sa vyjadruje klesaním po poltónoch,“ spresnil Adamko.

Rastislav Adamko svoju prednášku doplnil hrou na husliach za klavírneho sprievodu členky katedry hudobného umenia Zuzany Zahradníkovej. Predvedené skladby úzko súviseli s problematikou prednášky. Ukážky niektorých piesní zaspievala doktorka gregoriánskeho spevu Janka Bednáriková.

„Túto prednášku sme uviedli práve v období, keď sa blížia veľkonočné sviatky. Sprevádza ich istá hudba a spev a my jej môžeme lepšie pochopiť vďaka krásnemu vysvetleniu docenta Adamka,“ ozrejmil výber témy otec František Kovaľ, zodpovedný za Kolégium KU.

„Prednáška sa mi spočiatku zdala trošku komplikovaná. Páčilo sa mi, že pán Adamko vravel o rôznych figúrach. Tak, ako sú v literatúre, objavujú sa aj v hudbe,“ reagovala Martina, študentka učiteľstva slovenčiny a náboženstva.

Rastislav Adamko absolvoval muzikologické štúdiá na Katolíckej univerzite v poľskom Lubline. Je vedúcim Katedry hudobného umenia PF KU a zároveň i kňazom rožňavskej diecézy. V rokoch 2002-2012 bol zodpovedným redaktorom časopisu pre duchovnú hudbu Adoramus Te. Podieľa sa i na príprave Nového celoslovenského liturgického spevníka.

Mária ŠumichrastováPridaj komentár