Posledná prednáška kolégia sa niesla v duchu hudby

Svoje vedomosti o hudbe prišiel odovzdať pedagóg a kňaz Rastislav Adamko.

RUŽOMBEROK, 15. apríla – V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU) sa konala posledná prednáška kolégia na tému – Je hudba jazykom?  Hudobná rétorika v službe ohlasovania evanjelia. Študentov KU, ale aj širokú verejnosť s témou oboznámil prednášajúci Rastislav Adamko, ktorý pôsobí na KU ako vedúci katedry hudobného umenia.

Adamko poslucháčom priblížil cez rôzne obdobia vývoj hudobného jazyka, ktorý je skrytý v rôznych aspektoch či figúrach. „V každej epoche je jazyk hudby iný,“ zdôrazňoval prednášajúci. Podľa jeho slov hudba a jazyk tvoria spolu symbiózu, pretože jedno bez druhého ťažko existuje. „Hudba bola vždy ovplyvnená slovom,“ hovorí Adamko. Počas prednášky púšťal aj hudobné ukážky, aby mohol priamo v piesňach upozorniť na figúry.

„Túto tému sme zvolili aj kvôli tomu, že sa blížia veľkonočné sviatky a budeme viac navštevovať liturgiu,“ skonštatoval organizátor otec František Kovaľ a ďalej hovoril, že „práve tam bude istý spev, hudba, tak aby sme sa ju snažili pochopiť aj na základe toho, čo sme  počuli od docenta Adamka.“

 Svoj postreh nám poskytol študent KU, Michal Kentoš: „Téma prednášky bola blízka môjmu odboru štúdia, hudobné umenie, ale bola príliš odborná, čo mnoho ľudí až tak nebavilo kvôli tej odbornosti, avšak mne sa veľmi páčila. Dozvedel som sa aj nové veci.“

Rastislav Adamko je vedúcim katedry hudobného umenia na KU, no zároveň je aj kňazom v Rožňavskej diecéze. V rokoch 2002 – 2012 bol zodpovedným redaktorom časopisu pre duchovnú hudbu, Adoramus. Taktiež sa podieľal na príprave Nového celoslovenského liturgického spevníka.Pridaj komentár