Pôst sa blíži

Pôst trvá celých štyridsať dní. Toto obdobie umožňuje každému veriacemu zamyslieť sa, ako byť k Bohu bližšie.

Názov tohto dňa, Popolcová streda, pochádza zo zvyku páliť bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, keď sú veriaci poznačení popolom na čelo. Tento symbol sa vzťahuje na tradíciu sypania si popola na hlavu na znamenie pokánia pred Bohom. Toto poznačenie popolom je sprevádzané slovami: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš“ alebo „Obráť sa a ver evanjeliu.“ Pre mnohých kresťanov predstavuje Popolcová streda pripomienku smrteľnosti a cieľa či smerovania vlastného života a vyznačuje sa pokáním.

Popolcová streda pre mňa znamená duševnú, psychickú, ale aj fyzickú očistu. Pôst celkovo neprežívam až tak, akoby sa patrilo, no uvedomujem si, že je to príprava na najväčšie kresťanské sviatky, na ktoré sa teším, pretože ich atmosféra je jedinečná a spojená s krásnymi zvykmi na Veľkonočný pondelok,“ vyjadril sa študent Juraj.

Cez pôstne obdobie sa študenti Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku mohli zúčastniť napríklad gréckokatolíckej liturgie v Kaplnke svätého Alberta. „Omše boli super. Som rada, že som sa ich zúčastnila. Čas pôstu je pre mňa čarovný a jedinečný,“ uviedla študentka Mária.

V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je Popolcová streda prvým dňom pôstneho obdobia. Pre mnohých kresťanov predstavuje Popolcová streda pripomienku smrteľnosti, aký je cieľ vlastného života, a taktiež sa vyznačuje hlbokým pokáním.Pridaj komentár