Pre viac ako polovicu študentov je Katolícka univerzita prvoradá

Ružomberok, 15. februára 2012 – Katolícka univerzita v Ružomberku privítala vo svojich priestoroch záujemcov o štúdium zo všetkých kútov Slovenska.
Brány otvorila aj najmladšia spomedzi štyroch fakúlt – Fakulta zdravotníctva. Študentov druhých až štvrtých ročníkov stredných škôl, rodičov a pedagógov privítala príhovorom prodekanka pre výchovu a vzdelávanie Helena Kadučáková. „Cieľom dňa otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva je prezentovať fakultu a jednotlivé študijné programy, pretože verejnosť nemá pravdivú informáciu.“
Viac ako sto návštevníkom predstavili svoje pracoviská vedúci a zástupcovia jednotlivých katedier. V prípade záujmu poskytli bližšie informácie o študijnom programe, ktorý ponúkajú.
Záujemcovia o štúdium si počas celého dňa mohli prezrieť priestory fakulty, vidieť prezentáciu učebných pomôcok, či praktické ukážky odborných techník a postupov v rámci individuálneho programu na jednotlivých katedrách.
Možných budúcich študentov Fakulty zdravotníctva najviac zaujal študijný program urgentná zdravotná starostlivosť. Niektorí študenti stredných škôl sú už teraz rozhodnutí študovať na Katolíckej univerzite. „Pri výbere mojej školy je Katolícka univerzita v Ružomberku prioritou, až potom sú na rade Košice a Bratislava“, zneli slová Soni Havrilovej, študentky 4. ročníka Strednej zdravotnej školy v Košiciach. Podobný názor zdieľala väčšina opýtaných študentov.

Fakulta zdravotníctva je najmladšou fakultou na univerzite. Svoju činnosť začala 1. júla 2005. V súčasnosti má päť katedier: Katedru ošetrovateľstva,  pôrodnej asistencie, verejného zdravotníctva, fyzioterapie a urgentnej zdravotnej starostlivosti. Jedným z jej cieľov do budúcna je rozšíriť fakultu o ďalšie katedry.Pridaj komentár