Prebieha Týždeň bezpečnosti na cestách

Prezídium policajného zboru vyhlásilo od pondelka 19. apríla do nedele 25. apríla Týždeň bezpečnosti na cestách. Táto celoslovenská akcia je zameraná na pozitívne ovplyvnenie cestnej premávky s cieľom znížiť počet dopravných nehôd s následkom smrti a ťažkých zranení.

V centre záujmu polície je najmä dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi.

Na čo konkrétne sú kontroly zamerané približuje podplukovník Ondrej Budiak, riaditeľ Okresného riaditeľstva policajného zboru v Ružomberku: „Dopravná akcia bude zameraná na používanie ochranných prílb a reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti u chodcov a cyklistov. Kontrola bude zameraná aj na dodržiavanie ustanovených a obmedzených rýchlostí motorovými vozidlami a aj na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok vodičmi pred jazdou alebo počas samotnej jazdy.“

Cyklista, ktorému namerajú v dychu alkohol do jedného promile zaplatí pokutu 100 eur, pričom nad jedno promile je sankcia dvojnásobná. Cyklistov okrem dychových skúšok čakajú aj kontroly technického vybavenia. „Bicykel musí byť vybavený dvoma na sebe nezávislými brzdnými systémami, riadidlá musia byť zakončené zátkou alebo rukoväťou a takisto nesmie chýbať biele odrazové svetlo vpredu a červené vzadu. Za zníženej viditeľnosti musí byť bicykel opatrený svetlami,“ konkretizuje podplukovník Budiak.

Keďže Týždeň bezpečnosti na cestách je zameraný aj na chodcov, zvýšená pozornosť sa venuje aj používaniu priechodov pre chodcov.Pridaj komentár