Prebieha týždeň kresťanskej kultúry v Ružomberku

V Ružomberku v týchto dňoch prebieha Týždeň kresťanskej kultúry. Je zameraný na osvetu v oblasti kresťanskej kultúry napríklad s tematickou prednáškou „Tvorba sakrálneho priestoru v súčasnej architektúre“ v mestskej synagóge.

Prednášku viedol architekt sakrálnych stavieb na Slovensku Ing. arch. Martin Bišťan, ktorý predstavil čo je sakrálny priestor: „to nie je len priestor okolo kostola, ale aj každá stavba postavená a zasvätená k účelu využitia jeho sakrality.“ Následne boli jednotlivé ukážky moderných kostolov postavených renomovanými architektmi v krajinách prevažne Škandinávie a západnej Európy, ale aj ázijských krajín či krajín Južnej Ameriky. Ako architekt takýchto stavieb sa vyjadril k druhému vatikánskemu koncilu: „Druhý vatikánsky koncil dal možnosť aj mne, stavať sakrálne priestory s voľnosťou a kreativitou sakrálnych architektov, ale tiež vytláča hudbu z kostolov a modlitební. Viac sa má človek zamerať na sakralitu objektu, nevšedného svetla a ticha.“

V synagóge sa zúčastnilo prednášky zhruba dvadsať ľudí. Po opýtaní sa jednej z účastníčok čo si myslí o téme kresťanskej kultúry a prednáške o sakrálnom priestore odpovedala: „Prednáška o novodobých sakrálnych objektoch ma veľmi zaujala a ukázala mi, že aj v súčasnej dobe vznikajú sakrálne skvosty, za ktoré som považovala vždy len stavby dôb minulých.“

Týždeň kresťanskej kultúry je apolitické občianske podujatie, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre verejnú diskusiu o mieste kresťanskej kultúry v dejinách, ale najmä v súčasnom živote mesta Ružomberok a jeho občanov. Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta MUDr. Igora Čombora, PhD.

Týždeň kresťanskej kultúry bude prebiehať v dňoch od 9. do 15. mája 2016.

Autor: Martin Šichta
Foto: autorPridaj komentár