Prednáška o homosexualite zaujala

RUŽOMBEROK, 12. marca – na internáte Ruža zorganizovali kňazi z Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtašáka vo večerných hodinách prednášku na tému homosexualita. Predniesli ju členky občianskeho združenia Efraim z Topoľčian, Andrea Hošťalková a Eva Magdinová.

Stretnutie malo primárny zámer bližšie oboznámiť poslucháčov s danou problematikou a pomôcť zúčastneným zaujať správny postoj k otázke homosexuality, ako rozrastajúceho sa fenoménu. „Snaha propagovať homosexuálov má za cieľ zničiť rodinu,“ povedala Hošťalková a zároveň dodáva, že je za tým aj finančný profit konkrétnych skupín. Reč bola tiež o negatívnom vplyve sexuálnej výchovy na detskú psychiku a prirodzený vývin. „Ohromilo ma, keď som sa dozvedela o „výbere pohlavia“ už v škôlkach. V Nemecku a krajinách kde je homosexualita štátne uznávaná dávajú už deťom v škôlke na výber – autíčko alebo bábika. Ak si napríklad chlapec vyberie bábiku vedú ho ako dievča. To je podľa mňa absolútne choré,“ sumarizuje jedna z prítomných študentiek.

Andrea Hošťalková a Eva Magdinová navštevujú školy po celom Slovensku a informujú o tejto téme najmä mladých ľudí, ktorým nestačí pohľad vrtkavej verejnej mienky.

 Foto: InternetPridaj komentár