Prednáška o rodovej rovnosti v Aule Jána Pavla II.

Nemecká sociologička Gabriele Kuby prišla v rámci svojej série prednášok aj na Katolícku univerzitu v Ružomberku.

Súčasťou a nosnou témou prednášky bolo aj predstavenie jej knihy s názvom: Globálna sexuálna revolúcia – strata slobody v mene slobody. Hlavné body prednášky, ktorá sa konala v Aule Jána Pavla II., sa týkali gender ideológie, rodovej rovnosti a homofóbie. Vo svojej prednáške podporila mladých ľudí, aby boli zodpovední za svoju budúcnosť, že rozum, príroda a Boh sú hlavní odporcovia genderizmu. „Vašou úlohou je brániť slobodu, lebo táto ideológia začína mať črty totality,“ povedala Kuby.

Kuby sa vo svojej prednáške pozastavila nad faktom, že už deťom v školách, no niekde už v škôlkach, je predstavovaná gender ideológia v podobe sexuálnej výchovy. Známy je prípad, kedy vznikol v Chorvátsku nový predmet – Výchova k zdraviu. Ako matka troch detí vyjadrila túžbu po dobrej budúcnosti: „Chcem, aby mladá generácia mala budúcnosť. Chcem, aby naša spoločnosť mala budúcnosť.”

,,Všade, kde prídeme, sú plné sály, vidím, že ľudia majú o túto prednášku záujem, a chcú si ju vypočuť,“ povedala Kuby, keď videla aulu preplnenú študentmi a pedagógmi.

Gabriele Kuby sa narodila v roku 1944. Vyštudovala sociológiu a od roku 1997, kedy prijala kresťanstvo píše knihy s tematikou rodovej rovnosti. Dnes je ich 11.

 

Jakub FullaPridaj komentár