Prednáška o Viedenskej arbitráži vyvolala diskusiu

Pracovník Ústavu pamäti národa (ÚPN) Ján Mitáč prednášal 21. novembra na pozvanie Katedry histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Témou Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945 vzbudil u poslucháčov pozornosť, ktorá vyústila i do debaty.

Mitáč, externý doktorand na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, skúma problematiku slovenského juhu v rokoch 1938-1945 dlhodobo. Okrem prednášky na danú tému poskytol desiatkam študentov i pedagógov aj priestor na vlastné otázky. Súčasťou dvojhodinového programu bolo aj premietanie dokumentárneho filmu Arbitráž, ktorý mapuje osudy pamätníkov horthyovského Maďarska. Zídení študenti zaujímajúci sa o túto kapitolu našich dejín mali taktiež možnosť formou diskusie ponúknuť svoj vlastný pohľad na danú problematiku.

„Prednáška ma celkovo veľmi zaujala, jednak prezentáciou, množstvom materiálov a taktiež veľmi detailným pohľadom na jednotlivé skutočnosti. Osobne som ani nečakal taký prehľad. Bola to skrátka veľmi podnetná a zaujímavá štúdia. Myslím, že mnoho dala nielen študentom histórie, ale takisto aj ostatným,“ vyjadril sa študent tretieho ročníka doktorandského štúdia histórie Igor Strnisko.

Verejnoprávna inštitúcia ÚPN patrí k najmladším na Slovensku. Svoju činnosť začala v roku 2002 po prijatí zákona o pamätí národa. Jej úlohou je „sprístupniť utajenú činnosť  represívnych orgánov v dobe neslobody  v dobe neslobody 1939-1989 a určiť zodpovednosť za porobenie vlasti, vraždenie, zotročovanie, lúpenie a ponižovanie, morálny a hospodársky úpadok sprevádzaný justičnými zločinmi a terorom, proti nositeľom odlišných názorov, deštrukciu tradičných princípov vlastníckeho práva a zneužívanie  výchovy, vzdelávania, vedy a kultúry na politické a ideologické účely“, ako to uvádza ich webová stránka.

Mária BiláPridaj komentár