Prednášky pre študentov, ako si zlepšia svoje pamäťové bunky .

Ružomberok. Začiatkom októbra Poradenské centrum Katolíckej univerzity prednášku s témou Ako zlepšiť svoju pamäť.

Prednášajúca Jana Bachanová študentom prezradila známe metódy ako sa efektívnejšie učiť. Prednáška bola vedená formou diskusie. Študenti prezradili ich najefektívnejší spôsob učenia.

Už dlhé roky pracujem v pedagogickom- poradenskom centre v Ružomberku , kde pomáham všetkým študentom , ktorí sa nevedia učiť. Spolu hľadáme cestu, aby to bolo pre nich jednoduchší , “ povedala psychologička Bachanová.  „Prednáška bola  pre mňa pútavá zistila som, že sa dá robiť mnoho vecí ,aby sme si učivo lepšie  naučili. V blízkej dobe skúsim myšlienkovú mapa ktorá ma veľmi zaujala,“ uviedla  študentka Petra.

Počas celého zimného semestra budú v poradenskom centra prebiehať prednášky s podobnou tematikou. Vždy v stredu o 14:40.

 Pridaj komentár