Premiéra jedinečného diela

ŽILINA, 14. februára – Súčasťou osláv 5. výročia zriadenia Žilinskej diecézy bola premiéra vokálno-inštrumentálneho diela slovenskej chrámovej hudby. Počas slávnostnej omše v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, zaznela Staroslovienska omša od Pavla Kršku. Slovenský hudobný skladateľ a pedagóg skomponoval toto unikátne dielo pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Sedem sakrálnych skladieb odznelo v staroslovienskom jazyku, v ktorom sa slúžila liturgia za čias slovanských vierozvestcov. Omša je určená pre sóla, jednohlasný a zmiešaný zbor, komorný súbor a organ. Okrem piatich základných častí: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus sme si vypočuli úvodnú časť Ve jmja Otca a záverečnú časť Jděte, mša jest. Pod taktovkou dirigenta Štefana Sedlického účinkoval Žilinský miešaný zbor, Zbor konzervatória v Žiline a viacerí sólisti. Výnimočný zážitok dotvoril organista Marián Muška, vďaka ktorého iniciatíve a dlhodobej odbornej spolupráci s Pavlom Krškom projekt vznikol. Jeho realizácia slúži na Božiu slávu a ako pripomienka významu a poslania sv. Cyrila a Metoda.

                                                                                                      bukrieta                                                                         Snímka: Archív ŽilinaDnes.skPridaj komentár