Resocializovanie abstinujúcich alkoholikov

 

Autorským zámerom autoriek Sone Dvorskej a Michaely Šavrnochovej k vydaniu knihy Súčasný stav resocializácie v abstinenčných kluboch bol úmysel priblížiť spoločenský problém, týkajúci sa aj dnešných čias, nazývaný ako alkoholizmus a s ním spojenú resocializáciu abstinujúcich alkoholikov v našej spoločnosti.

Kniha má za cieľ zdokonaliť poznatky čitateľa o resocializácií , no zároveň má  tiež zdôrazniť postavenie sociálneho pracovníka pri prevencií a terapií týchto ľudí. Má tiež poukázať aj na fakt, že sociálny pracovník dokáže byť nápomocný rodine pri tomto probléme ale aj mimo nej.

Samotná kniha sa venuje témam ako sú klasifikácia charakteru abstinujúcich alkoholikov, ďalej definuje to, čo je vlastne alkoholizmus a ako môžeme jeho prejavy spoznať a spozorovať u závislého človeka. Kniha zároveň prináša aj výsledok projektu výskumu zameraného na zistenie reálnej situácie resocializácie abstinujúcich alkoholikov vo vybraných socioterapeutských kluboch na Slovensku.

Ide  o sumár teoretických poznatkov, týkajúcich sa závislosti od alkoholu, terapie a resocializácie.Pridaj komentár