Pri štúdiu môže vysokoškolákom pomôcť štát

Štúdium na vysokých školách znamená pre mnohé rodiny veľký zásah do rodinného rozpočtu. Situáciu im môže uľahčiť štát formou sociálneho štipendia.

RUŽOMBEROK. Sociálne štipendiá každoročne uľahčujú štúdium študentom na vysokých školách. Môže si o neho požiadať každý študent, hneď na začiatku akademického roka alebo v jeho priebehu. Uchádzači však musia spĺňať požiadavky, aby im bolo štipendium priznané.

Záujem o štipendium je aj na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Svedčí o tom počet študentov, ktorí podali v tomto akademickom roku žiadosť o priznanie sociálneho štipendia. ,,Od začiatku tohto akademického roka podalo žiadosť viac ako tisíc študentov a počet stále rastie. Najväčšie zastúpenie majú študenti z pedagogickej fakulty, ktorí tvoria 63 percent  z celkového počtu,“ uvidela referentka pre sociálne štipendiá, Jarmila Bellová.

Motiváciou pre študentov môže byť aj prospechové štipendium, ktoré môžu získať za dobré akademické výsledky. Každá univerzita na Slovensku má svoj štipendijný poriadok, ktorý určuje podmienky a výšku prospechových štipendií. ,,Katolícka univerzita po skončení semestra, systémovo vyhodnotí 10 percent najlepších študentov, ktorým sa pridelí automaticky prospechové štipendium. Tie udeľuje každá fakulta zvlášť,“ dodala Bellová.

Všetky potrebné informácie môžu študenti nájsť na internetových stránkach svojich univerzít. Uchádzači, ktorí žiadali o sociálne štipendium a nedostali ho, môžu využiť možnosť pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu. Výšku sociálneho štipendia a študentskej pôžičky si môžu taktiež vypočítať pomocou online kalkulačky, ktorú nájdu na internete.

 

Barbora KubovováPridaj komentár