Priprav sa na zamestnanie

RUŽOMBEROK, 4. máj 2012 – V rámci Týždňa prípravy na zamestnanie Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) v spolupráci s Poradenským centrom ponúkla študentom a absolventom možnosť pripraviť sa na budúce zamestnanie.

Vo štvrtok popoludní sa v priestoroch Poradenského centra KU stretli študenti s cieľom získať čo najviac informácií potrebných pri hľadaní svojho budúceho zamestnania. Presnejšie išlo o nadobudnutie  základných znalostí z hľadiska formálnych záležitostí. Medzi ne patrili aj rady ako správne napísať životopis, motivačný list alebo úspešne zvládnuť pracovný pohovor. Študenti dostali k dispozícii vzorové materiály, ktoré im v budúcnosti môžu slúžiť ako pomôcka pri individuálnej príprave na zamestnanie. Spolu s Katarínou Markovičovou, koordinátorkou Poradenského centra KU, sa oboznámili s čítaním a dekódovaním inzerátov, ale aj s najčastejšie kladenými otázkami na konkurzoch.

Priprav sa na zamestnanie II. bolo pokračovaním podujatia s názvom Priprav sa na zamestnanie I., ktoré bolo spojené s testovaním osobnosti z aspektu kariéry.

Počas Týždňa prípravy na zamestnanie sa konali aj ďalšie akcie akými boli prednášky o príprave na prácu v zahraničí a podnikanie.Pridaj komentár