Problém so zásuvkami na FF sa riešiť zatiaľ nebude

Študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) zaujíma, z akého dôvodu sú zalepené elektrické zásuvky v UniCafé na Filozofickej fakulte (FF KU).

Študenti FF KU už dlhšie poukazujú na fakt, že zásuvky v kaviarni potrebujú. Prodekan fakulty, Ján Hrkút, sa vyjadril, že: ,, Zásuvky, ktoré môžu študenti použiť, sa nachádzajú v učebniach, a taktiež v knižnici či študovniach. Na prízemí, kde sa nachádza kaviareň, sa okrem študentov pohybujú aj ľudia, ktorí na univerzite neštudujú, sú príbuzní študentov alebo hostia. Keďže často prišlo k skratom elektrického vedenia, rozhodli sme sa zásuvky prelepiť, aby sme tak znemožnili ich používanie.“  Zásuvky sú však v kaviarni blokované aj v záujme študentov, nakoľko vedenie fakulty nechce dovoliť komukoľvek, aby sa napájal neznámym zdrojom či adaptérom do elektrickej siete školy. Čo však majú študenti, ktorí zásuvky potrebujú použiť medzi prednáškami, robiť?  „Pri relevantných požiadavkach študentov sa budeme návrhom na ďalšie vytvorenie elektrických zásuviek zaoberať, spolu so zástupcami študentov v Akademickom senáte FF KU“, doplnil prodekan.Pridaj komentár