Projekt Vega: Osobnosti židovskej obce v Ružomberku

Ružomberok, 14.februára ‒ Cieľom výskumu a projektu VEGA je skúmanie dôležitosti významných osobností. Osobnosti židovskej obce prispeli k skvalitneniu regionálneho, ale aj celoslovenského života. Výskum sa snaží dokázať, že títo ľudia pre Ružomberok ,ale aj pre Slovensko naozaj niečo znamenali.

Skúmaní sú obyvatelia, ktorí žili a pôsobili v Ružomberku v 19. a 20. storočí. Výskum začal v roku 2010 a jeho ukončenie bolo naplánované na minulý rok 2011. Riešením projektu bola poverená Iskrová Daniela a ďalší štyria spoluriešitelia. Riešiteľskou fakultou je filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Výsledky vedeckej práce budú odprezentované na vedeckej konferencii a následne publikované. Projekt chce napomôcť k zlepšeniu vo vzťahu k židovským obciam.

Prvým správcom židovskej obce v Ružomberku sa stal rabín Fischer. Pred jeho pôsobením bola dokončená židovská synagóga, ktorá bola postavená podľa vzoru židovského kostola v Miskolci. Celkové náklady dosahovali výšku 14 300 zlatých. Za jeho éry začala fungovať aj židovská škola, ktorú navštevovalo ročne 100 židovských detí. „Okrem spomenutých inštitúcii prevádzkovala Židovská obec vlastnú detskú škôlku, rôzne peňažné, športové a charitatívne spolky, ako aj židovské kasíno,“ uvádzajú internetové zdroje www.angelfire.com  Ďalšími významnými osobnosťami sú:  Donner Vojtech, Roth Bedrich, Pór František, Petranková Helena, Biheller Fridrich a mnohí ďalší.Pridaj komentár