Projekt Vega riešil slovenskú katolícku modernu

RUŽOMBEROK 16. februáraFilozofická fakulta (FF) Katolíckej univerzity v Ružomberku riešila projekt s názvom Slovenská katolícka moderna v európskom kontexte. Hlavným riešiteľom sa stala Edita Príhodová. Spoluriešitelia boli Monika Kekeliaková, Anton Lauček, Ján Gavura a Zuzana Slušná. Riešiteľská fakulta mala aj spoluriešiteľské inštitúcie. Jednou z nich bola FF Prešovskej univerzity v Prešove, tou ďalšou FF Univerzity Komenského v Bratislave.

Trvanie tohto projektu v rokoch 2010 až 2011 podporovala inštitúcia Vega. Výskum slovenskej katolíckej moderny kladie dôraz predovšetkým na súvislosti. ,,Ambíciou projektu je ozrejmiť priame i sprostredkované väzby autorov slovenskej katolíckej moderny na kultúrne procesy v Európe a zároveň začleniť problematiku do domáceho kultúrneho a literárneho kontextu,“ uvádza sa v internetových zdrojoch www.ff.ku.

Cieľom projektu je problematika katolíckej moderny a jej výskum. Je to zložito štruktúrovaný fenomén na rozhraní literárnovedného, kulturologického a cirkevného diskurzu.Pridaj komentár