Pulz rádio si našlo svojich poslucháčov

Pred siedmimi rokmi vzniklo univerzitné rádio Katolíckej univerzity v Ružomberku. Napriek zdanlivo krátkemu pôsobeniu si vybudovalo medzi poslucháčmi stálu pozíciu a zaznamenalo úspechy, ktoré mu iné vysokoškolské rádiá môžu závidieť.

Univerzitné rádio Pulz vzniklo ako projekt niekoľkých študentov katedry žurnalistiky v letnom semestri roku 2005. Začiatky vysielania prebiehali v neprofesionálnych podmienkach, nevysielalo sa na internete, iba po školských chodbách prostredníctvom rozhlasu. Zmena nastala v roku 2007, keď katedra zakúpila rozhlasové vybavenie. Odvtedy sa univerzitné rozhlasové štúdio začalo vyvíjať nielen po technickej, ale aj moderátorskej stránke. Dopomohol tomu softvér, ktorý sám mixuje hudbu, púšťa jingle a o celej hodine vysiela správy. Vďaka nemu prináša rádio hudbu alebo reprízy relácií po celý deň. Živé vysielanie z rozhlasového štúdia Pulz rádia si cez akademický rok môžete vypočuť od pondelka do štvrtka, v čase od 16:00 do 21:00.

Pulz nie je určený len študentom Katolíckej univerzity, ale aj ostatným. „Slogan rádia je Hráme inú hudbu, alebo hudbu ktorá neurazí. Nehráme komerčné piesne, ktoré môžete počuť v bežnom rádiu. Vyhľadávame najmä alternatívu,“ povedal Ondrej Rosík, vedúci spravodajstva. Väčšina relácií je zameraná práve na muziku, či už je to DnB, rocková, tanečná alebo elektronická hudba. Po obsahovej stránke majú relácie hlavne zábavný a vzdelávací charakter. Jedným z najobľúbenejších programov je Popoludnie s Pulzom. „Dvojica moderátorov v ňom rozoberá jednu hlavnú tému a ďalšie aktuálne vedľajšie témy. Poslucháči sa dozvedia, aké akcie sa v meste konajú, majú možnosť sa zapájať do relácie buď na chate, alebo telefonicky a môžu vyhrať zaujímavé ceny,“ charakterizovala riaditeľka rádia Ivana Pitoňáková.

Univerzitný Pulz zároveň spolupracuje s rádiom Lumen. Ak redaktori nahrajú niečo kvalitné po zvukovej a obsahovej stránke, rádio Lumen to odvysiela. Pred rokom sa spolupráca zlepšila, každý posledný pondelok v mesiaci sa relácia Študentské šapitó vysiela priamo od nás v rádiu Lumen. „V našom spravodajstve by sme radi uvítali nových členov, ktorí by sa chceli zúčastniť na tejto tvorivej redaktorskej činnosti,“ vyzval k aktivite Rosík.

Celoslovenská súťaž Rádiorallye bola s stále je pre kolektív Pulz rádia výzvou. Koná sa každý rok v inom univerzitnom meste a zúčastňujú sa jej internátne rozhlasové štúdia. Navzájom si hodnotia a porovnávajú kvalitu nahrávok v kategóriách literárno-dramatických útvarov, spravodajsko-publicistických žánrov, hudobných záznamov, trikových nahrávok, ale aj zvučiek, jinglov a reklám. Pulz rádio získalo už všetky tri miesta. V roku 2011 súťaž usporiadala Katolícka univerzita a v tomto roku naše rádio obsadilo prvú priečku.

Ilustračné foto: aestheticamagazine.comPridaj komentár