Pútnici videli posvätné miesto aj plynové komory

Stojíme v priestore kostola a nasávame atmosféru miesta, ktoré bolo tak dôležité v živote veľkej osobnosti 20. storočia. Dnes je bazilika Obetovania Najsvätejšej Panny Márie výnimočná pre celý katolícky svet.

Hľadíme ponad naše hlavy, kde sú medzi klenbami, oddeľujúcimi rôzne biblické obrazy, vypísané názvy encyklík Jána Pavla II. Potichu spievame jeho obľúbenú pieseň „Pán zastavil sa na brehu“ a pomaly prechádzame k historickej krstiteľnici. „Pápež Ján Pavol II. mal veľmi rád mladých ľudí. Zverme mu aj my v tejto vzácnej chvíli svoje prosby,“ vyzýva kňaz Jozef Žvanda asi päťdesiatku účastníkov zájazdu, ktorí si prišli uctiť toto miesto. Je sobotné predpoludnie, kostol však rozhodne prázdnotou netrpí.

Vychutnávame si tiež atmosféru historického námestia a sledujeme tých, korí majú šťastie a čakajú na prehliadku rodného domu dnes už svätého pápeža. Ochutnávame aj legendárne krémeše, o ktorých z rozprávania vieme, že ich obľuboval aj malý Karol Wojtyla. „Je to vzácne a hodnotné miesto, z ktorého sa dá načerpať veľa duchovných síl. Som rád, že som tu,“ povedal jeden z pútnikov, Peter. Aj tieto pocity sa umocňujú, keď po odbití desiatej hodiny začnú zvony chrámu hrať pieseň, ktorú sme pred chvíľou v jeho útrobách sami spievali.

„Zlo plodí len ďalšie zlo a preto je odpustenie jediným spôsobom vyrovnania sa s touto udalosťou,“ zdôrazňuje otec J. Žvanda  počas sv. omše v kláštore karmelitánok, ktorú prežívame neďaleko tábora. „Posolstvo ktoré v nás môže tento výlet zanechať je túžba po snahe byť civilizovanými prostredníkmi skutočnej lásky, ktorá mení svet,“ dopĺňa už v autobuse cestou naspäť.Pridaj komentár