Radomír Vlček: Rusko treba zatlačiť do ázijských stepí, pretože je stále nebezpečné

Radomír Vlček prednášal o vzťahoch a problematike medzi Ukrajinou a Ruskom. Usúdil, že Rusko je stále veľmi nebezpečná veľmoc.

Radomír Vlček prednášal 20. 3. 2014 na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Problematika medzi Ukrajinou a Ruskom je momentálne aktuálna téma. V tejto problematike je veľmi dôležité sledovať názory okolia. „Domnievam sa, že celý aktuálny problém sa dá rozdeliť do troch častí. Prvá časť je problém Ukrajiny ako samostatného štátu, pretože hľadá svoje miesto. Druhý problém vidím v polostrove Krym. Tretí problém je problém Ruska,“ povedal Radomír Vlček, vyučujúci z Katedry histórie.

Problém Ruska je podľa Vlčeka veľmi zložitý. Vlček hovorí, že prešlo veľkými zmenami od svojho počiatku a teraz sa snaží obnoviť veľkosť, akú malo v minulosti. Po druhej svetovej vojne patrilo k najsilnejším svetovým mocnostiam. Tiež tvrdí, že Rusko sa svojou silou snaží oslabiť Ukrajinu. Preto Vlček dodáva: Rusko treba zatlačiť do ázijských stepí, pretože je stále nebezpečné.“ Udalosti okolo Krymu sú z Vlčekovho tvrdenia len hrané, aby sa Rusko zviditeľnilo. Polostrov Krym patrí Ukrajine, no 68% obyvateľov Krymu sa hlási k Rusku a 12% k Turecku. Podľa Vlčeka je dohodnutie referendom, či Ukrajina patrí k Rusku alebo EÚ veľmi nepraktické.

Radomír Vlček je vyučujúcim na Katedre histórie na FF KU a je aj členom Česko-ruskej komisie historikov. Pôsobí aj ako redaktor časopisu Slovanský přehled a je aj členom redakčnej rady Časopisu Matice moravské, Cirkevných dejín, Slovanských štúdií a Kultúrnych dejín v Ružomberku.

Veronika GrečnárováPridaj komentár