Rastislav Adamko prednášal na kolégiu KU o jazyku hudby

„Som pripravený každému predviesť dôkaz, že hudba je reč a že má svoj zmysel presne tak ako slová, ak nie väčší.“ Týmto výrokom Thomasa Maysa vedúci katedry hudobného umenia PFKU Rastislav Adamko uviedol svoje publikum do problematiky jeho prednášky.

RUŽOMBEROK, 15. apríl 2014. Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovalo prednášku Rastislava Adamka s názvom Je hudba jazykom?. V dejinách európskej hudby sa postupne vyvíjal istý hudobný jazyk, ktorý sa často využíval pri vyjadrení mnohých teologických právd a symbolov. Tento jazyk, ktorý bol zrozumiteľný bývalým generáciám, dnes poznajú iba odborníci – muzikológovia a hudobní interpreti. Pre bežného človeka je dávna hudba nezrozumiteľná.

Rastislav Adamko publikum zľahka previedol dejinami hudby. „Aby sme pochopili jazyk hudby, potrebujeme najprv poznať históriu,“ vysvetlil docent Adamko. Podrobnejšie sa venoval rôznym chápaniam hudby, číselným zakódovaniam a zvukomalebnosti hudby. Hovoril aj o základných hudobných rétorických figúrach. Na základe týchto aspektov pomohol porozumieť publiku – súčasnému človeku – pravidlám hudobného jazyka v minulosti.

„Som hudobník a aj ja svoje tóny, ktoré hrám, mnohokrát považujem za nejaký tajný symbol, odkaz, ktorým sprostredkúvam pocit alebo náladu. Preto môžem povedať, že aj ja používam hudobný jazyk,“ vyjadril sa Michal, študent hudobného umenia, ale túto prednášku označil ako „vyšší level“. „Skladatelia sú obdarovaní obrovským talentom od Boha. V hlave sa im to všetko premieta tak, že si to dokážu napísať na papier – do skladieb, notového zápisu a skryť tam veľmi veľa myšlienok,“ dodáva Michal.

Rastislav Adamko je kňazom rožňavskej diecézy. Vyštudoval muzikológiu na Katolíckej univerzite v Ľubline v Poľsku. V rokoch 2002 – 2012 bol zodpovedným redaktorom časopisu pre duchovnú hudbu „Adoramus Te“. V oblasti hudobnej vedy sa venuje hudobnej medievalistike, renesančnej polyfónii a súčasnej liturgickej hudbe. V súčasnosti  je vedúcim Katedry hudobného umenia na PFKU.Pridaj komentár