Rekonštrukcia „C-bloku“ sa pomaly spúšťa

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) získala od štátu a z Európskej únie takmer dva a pol milióna eur. Sumu univerzita využije na rekonštrukciu študentského internátu „C-blok“ a na vybudovanie digitalizačného pracoviska.

KU získala zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov Európskej únie takmer dva a pol milióna eur. Táto suma sa využije na rekonštrukciu študentského internátu „C-blok“ a na vybudovanie nového digitalizačného pracoviska s dostatočne silnou IKT infraštruktúrou. To umožní rýchly prístup študentom a pedagógom k rôznym digitalizovaným materiálom, ktoré sú momentálne nedostupné. Študenti tak získajú prístup k historickým písomnostiam.
Celkové náklady však predstavujú presne 2 489 028,06 eur.  Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ poskytne 95 % výdavkov.  Zvyšných 5 % výdavkov poskytne z vlastných zdrojov KU. „Úspešné získanie ďalších eurofondov je dôkazom kvalitného manažovania našej univerzity a potvrdením jej rozvoja, ktorý sa neskončil len úspešnou výstavbou univerzitnej knižnice, ale pokračuje realizovaním nových ambicióznych projektov,“ povedal rektor KU Tadeusz Zasępa.
Súčasťou tejto rekonštrukcie je nadstavba budovy. Vznikne tridsať nových izieb, šesť spoločenských priestorov, päť malých kuchýň, štyri práčovne, pribudnú sklady, dielne, kancelárie a dva nové výťahy. Z celkovej terajšej kapacity 87 ubytovaných sa počet zvýši na 146 ubytovaných študentov. Cieľom tejto rekonštrukcie je zväčšiť počet ubytovaných a vylepšiť kvalitu poskytovania ubytovacích služieb študentom. „KU teda prechádza nielen skvalitňovaním vzdelávacieho, výskumného a vedeckého procesu, ale posilňuje aj svoje technické, materiálne a organizačné zabezpečenie. Verím, že pre študentov a pedagógov KU to bude ďalším signálom, že KU kráča správnym smerom,“ dodal Zasępa.

Študentský internát „C-blok“ využíva počas akademického roka 87 študentov. V čase letných prázdnin internát slúži turistom. S prestavbou študentského internátu „C-blok“ by sa malo začať už na jar. Ukončenie rekonštrukcie je naplánované na koniec budúceho roka.

Veronika GrečnárováPridaj komentár