Rektor KU Tadeusz Zasępa rozprávl o vplyve verejnej mienky

Rektor KU Tadeusz Zasępa 25. februára prednášal v UK KU. Prednášku zameral na špecifickosť a odlišnosť verejnej mienky.

Prednáškou, ktorú zorganizovalo Kolégium KU, chcel profesor Tadeusz Zasępa prispieť k lepšiemu pochopeniu, čo to verejná mienka je. Podľa neho možno pri aplikovaní skrytej persuázie (spôsob presviedčania -naznačovanie pravdy) manipulovať s názormi ľudí.

„Keďže prichádzajú voľby, táto prednáška mala napomôcť zorientovať sa v predvolebnom boji našich prezidentských kandidátov,“ Komentoval výber prednášky a prednášajúceho riaditeľ Kolégia KU, jezuita František Kovaľ.

Tadeusz Zasępa je známym odborníkom v oblasti žurnalistiky. Zaoberá sa ovplyvniteľnosťou ľudí zo strany médií. „Verejná mienka môže mať v sebe aj nenávisť,“ povedal. Podľa jeho názoru by proti manipulácii človeka mala pomôcť mediálna výchova v rodine, škole, alebo farnostiach.

Súbor názorov jednotlivcov nie je považovaný za verejnú mienku. Médiá vedia ovplyvniť mienku, no verejná mienka vie ovplyvniť médiá.

„Zasępova prednáška sa mi páčila, pretože som sa dozvedela, že médiá sú naozaj veľkým manipulátorom verejnej mienky,“ Vyjadrila sa študentka filozofickej fakulty.

O hudobné spestrenie sa svojím spevom postaral Andrej Mocik a na klavíri hrala Stefka Palovičová- Kovačeva.

Prof. Tadeusz Zasępa, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa narodil Radziechowiciach v Poľsku. Bol zakladateľom a prvým riaditeľom Katolíckeho rádia Lublin a tiež zakladateľom a prvým redaktorom Lublinskej edície týždenníka Nedeľa.

 

Alžbeta LadňákováPridaj komentár