Rektor slávnostne inauguroval nového dekana Filozofickej fakulty

RUŽOMBEROK, 28. februára – Za prítomnosti akademického senátu, vysokých cirkevných predstaviteľov, pedagógov a študentov bol v pondelok 28. februára slávnostne inaugurovaný nový dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity (FF KU) Marián Kuna.

Inauguračná slávnosť, spojená s posvätením busty a sochy Jána Pavla II., týčiacou sa pred budovou univerzity, sa konala od 10:00 v Kostole sv. Rodiny. Začala svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup – metropolita a veľký kancelár KU Bernard Bober spolu so spišským diecéznym biskupom Štefanom Sečkom a administrátorom banskobystrickej diecézy Mariánom Bublincom.

Po svätej omši program pokračoval samotnou inauguráciou, keď rektor univerzity Tadeusz Zasepa oficiálne uviedol nového dekana Mariána Kunu do funkcie. ,, Je to veľká radosť, že Filozofická fakulta má odo dnes nového inaugurovaného dekana.“ Vo svojom príhovore spomenul aj Jána Pavla II. ,,Prajem Vám, aby jeho služba a pochopenie človeka boli pre Vás príkladom. Hlavne študenti sa budú pýtať kto je a aký je nový dekan. Vy máte štyri roky na to, aby ste im na tieto otázky dali odpovede“, dodal Zasepa.

Marián Kuna bol do funkcie zvolený akademickým senátom Filozofickej fakulty. Vykonáva ju od 21. decembra minulého roku, po schválení veľkým kancelárom KU Bernardom Boberom. V pozícii dekana zotrvá štyri roky.

,, Chcem poďakovať za veľkú priazeň, ktorú cítim od prvých dní vo funkcií svojim kolegom, rektorovi, prorektorovi a aj veľkému kancelárovi Katolíckej univerzity, ktorí mi dali svoju dôveru. Nesiem vznešené bremeno. Nezačíname z bodu 0, staviame na tom, čo pred nami vybudovali iní. Chcem sa usilovať, aby Filozofická fakulta bola o radosti z poznávania,  o dialógu, radosti, prajnosti, ale aj o kritických slovách, keď sú na mieste“, zakončil svojim príhovorom nový dekan.

Slávnostný program pokračoval na univerzite spomenutými posviackami busty a sochy Jána Pavla II.Pridaj komentár