Rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid: Porušenie svedomia je horšie ako porušenie právnej normy

     Kolégium KU v utorok 11.marca pozvalo rektora Trnavskej univerzity Mareka Šmida.  Na svojej prednáške odpovedal na otázky týkajúce sa vnímania Svätej stolice v štáte a zaoberal sa výhradami vo svedomí.

     Prečo je svedomie spojené s náboženstvom? „Náboženstvo je systém, ktorý formuje ľudské svedomie,“ vyjadril sa Šmid.

V roku 2000 uzavrela Slovenská republika konkordát – bilaterálna medzinárodná zmluva uzatvorená medzi štátom a so Svätou stolicou. Najdôležitejším bodom uzavretých zmlúv sú podľa Šmida ľudské práva. Podľa neho je základom zmlúv chrániť svedomie človeka.  „Štát je povinný konať tak, aby neporušil slobodu svedomia. Je to základné ľudské právo, ktoré nezaniká a stále sa dodržiava.“

Podľa Šmida je veľkým problémom stotožňovanie „presvedčenia“ a „svedomia“. Tvrdí, že je treba vykonať právne prostriedky, aby boli jasné výhrady v slobode svedomia. „Porušenie svedomia je horšie ako porušenie právnej normy,“ povedal a dodal, že by nik nemal byť donútený prijímať alebo vyznávať iné náboženstvo, lebo by sa tým porušili jeho základné slobody a práva.

Šmid využil svoje skúsenosti z diplomacie medzinárodného práva, pomocou ktorého vysvetlil študentom zmluvné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

Študentka filozofickej fakulty sa o prednáške vyjadrila takto: „Myslela som si že to bude nudnejšie. Miestami som nerozumela, o čom to bolo a strácala som sa v tom.“

     O hudobné spestrenie sa postaral Andrej Mocik. Klavírny sprievod mala na starosti Stefka  Palovičová-Kovačeva a husľový podklad Zuzana Ondrejková.      

     Prof. Doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. študoval legislatívu a interpretáciu angloamerického vnútroštátneho a medzinárodného práva na Právnickej fakulte Ottawskej univerzity v Kanade. V roku 2001 mu pápež Ján Pavol II. udelil Rád sv. Gregora Veľkého za rozvoj vzťahov medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. V súčasnosti je rektorom na Trnavskej univerzite v Trnave a predsedá Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV (Slovenská akadémia vied).

Alžbeta LadňákováPridaj komentár