Riaditeľ cirkevného odboru ministerstva kultúry prednášal o procese registrácie cirkví

Problematiku registrácie cirkví a náboženských spoločností študentom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku priblížil riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR Ján Juran.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 18 registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Ak by k ním chcela pribudnúť ďalšia, musela by prejsť registračným konaním, za ktoré zodpovedá cirkevný odbor ministerstva kultúry. „V minulosti sme riešili aj registráciu zoskupení ako sú Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska, Staromaďarská cirkev či Ateistická cirkev neveriacich. Ani jeden z týchto procesov nebol úspešný,“ povedal vo svojej prednáške Juran, ktorý priblížil aj priebeh samotného procesu. V súčasnosti je jednou z podmienok registrovania cirkvi či náboženskej spoločnosti doloženie podpisov aspoň 20-tisíc členov.

„Okrem toho náš odbor zodpovedá aj za financovanie cirkví, ktoré sa realizuje formou príspevku zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky sú účelovo viazané na platy duchovných a na prevádzku ústredí cirkví, napríklad biskupských úradov,“ vysvetlil Juran. V tomto roku bolo pre cirkvi a náboženské spoločnosti vyhradených necelých 40 miliónov eur. „To, že štát platí cirkvám celú ich činnosť, je len mýtus,“ dodal Juran.

Procesy registrovania a financovania cirkví a náboženských spoločností sú podľa Imricha Gazdu z katedry žurnalistiky, ktorý prednášku zorganizoval, stále aktuálne témy. „V tomto období parlament diskutuje o novele zákona, ktorá by sprísnila podmienky registrácie. Téma finančnej odluky cirkví a štátu je na stole prakticky neustále,“ zdôvodnil výber prednášky Imrich Gazda. Počas zimného semestra by mali medzi študentov zavítať aj ďalší odborníci, ktorí sa venujú tejto problematike, ako aj zástupcovia niektorých cirkví, aby priblížili ich pôsobenie.

autor: Martin Šichta
Foto – Braňo RačkoPridaj komentár