Rodina má byť organizmus, nie organizácia

Prvú školu rodiny v novom akademickom roku, otvorili manželia Jakubíkoví. Prednáška prebiehala za účasti študentov prvého októbra v kaplnke študentského domova RUŽA.

skola rodiny

Manželia Jakubíkoví sú manželmi 35 rokov z toho 30 rokov spolupracujú so saleziánmi. Majú spolu 4 deti a podľa ich slov sa tešia už aj z ôsmich vnúčat. Študentom sa snažili priblížiť, aký je život v manželstve.  Zaujalo nás však to, že nehovorili len o živote v manželstve ale hovorili o živote v manželstve naplnenom  láskou. Keďže v súčasnosti vládne veľký trend rozvádzania sa, hovorili o tom aké je dôležité robiť maličkosti. Veď práve v maličkostiach sa skrývajú veľké veci či činy.  Keďže rodina je organizmus, nie organizácia, platí nepísané pravidlo, že by mali byť členovia zohratí, lebo keď je človek zameraný na seba, zabúda, čo je láska. Môžeme povedať, že táto diskusia nám veľa dala a zamysleli sme sa nad vecami, ktoré nám prídu inak veľmi všedné.

Viktória Gaľová

 Pridaj komentár