Rozprávali sme sa s novým vedením

Nové vedenie KU

 

 

 

 

 

Nové vedenie Katolíckej univerzity prezradilo študentom svoje plány do  budúcna.

 

RUŽOMBEROK. (30.9.2014) –  Novozvoleným rektorom Katolíckej univerzity sa 10.júna 2014 stal Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., ktorého podporilo 18 z 22 prítomných senátorov v tajnom hlasovaní. Slávnostná inaugurácia sa konala na pôde našej Katolíckej univerzity dňa 29.9.2014. Spolu s novým rektorom boli vymenovaní aj noví prorektori univerzity. My sme sa neskôr so všetkými stretli na priateľskom stretnutí v kolégiu Katolíckej univerzity dňa 30.9.2014. Hlavným bodom tohto stretnutia bolo predstavenie rektora a prorektorov. Tí všetkým zúčastnením porozprávali o svojich študentských časoch a o tom, ako sa k týmto funkciám dostali. Nezabudli sa samozrejme zmieniť aj o svojich víziách do budúcnosti. Okrem, už vyššie spomínaného rektora Katolíckej univerzity, sme mali možnosť stretnúť sa i s prorektorkou pre vzdelávanie prof. ThDr. RNDr. Janou Moricovou PhD., s prorektorkou pre vedu a umenie doc. PaedDr. Jankou Bednárikovou PhD. a taktiež s prorektorom pre zahraničné vzťahy doc. ThDr. PaedDr. Františkom Trstenským PhD.

„Práve takéto stretnutia človeka napĺňajú, nevynímajúc mňa. Vždy, keď riešime nejaký problém, tak sa máme zastaviť a uvedomiť si vetu: Chápanie súvislostí.“ Takto začal rečniť náš nový pán rektor, ktorý nás sám vyzýval k tomu, aby sme tvorili takéto spoločenstvá čo najčastejšie, pretože aj vďaka tomu môžeme načerpať nové sily, nielen do štúdia, ale aj do života. Po povzbudivých slovách pána rektora sa k slovu dostali aj ďalší hostia, ktorí nám odovzdali svoje zážitky a skúsenosti zo svojich študentských čias. Všetkých samozrejme zaujímalo aj to, čo chcú pomocou svojich nových postov na univerzite dosiahnuť. Odpovede boli pomerne podobné, no každá jedna bola niečím originálna. Všetci sa zhodli, že chcú vytvárať čo najlepšie podmienky pre študentov a ich štúdium, pomáhať im a samozrejme snažiť sa odovzdávať im aj svoje skúsenosti pre ich lepší rast na našej univerzite.

„Naša univerzita má podpísané medzinárodné dohody spolu s ďalšími 100 partnerskými školami po celom svete. Naši študenti majú preto možnosť stáže, štúdia na jeden semester, či celý akademický rok na jednej zo zahraničných univerzít. Všetkých preto vyzývam, aby sledovali dianie a nové informácie na školskej stránke, ako aj na Abakuse. Ak máte takúto skvelú príležitosť, tak ju treba využiť. Čo by som dal ja za to, aby som ju mal v časoch mojich štúdií,“ vyjadril sa nový prorektorát doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský PhD., ktorý chcel aj takýmto spôsobom spraviť osvetu medzi študentmi a pozvať ich aj na získanie nových skúseností na iných svetových univerzitách.

Ku koncu celej besedy sa našiel aj čas na naše otázky. Jedna z otázok smerovala na pána rektora, ktorého sa jeden zo študentov opýtal, ako chce „bojovať“ proti škodeniu médií voči našej univerzite. Odpoveď bola celkom prostá: „Čaro tejto univerzity spočíva v tom, že je kvantitou študentov menšia, no aj vďaka tomu môžeme vytvárať pevné a nerozlučiteľné spoločenstvo spojené Bohom. To je naša najväčšia ´zbraň´ proti ostrým útokom médií. Snažiť sa tvoriť jednu veľkú rodinu a pevný kolektív.“ Už len na margo tejto otázky dodal pán prorektor pre zahraničné vzťahy jednu trefnú metaforu: „Nestačí, že sliepka znáša zlaté vajcia, musí aj kotkodákať.“  

Mária PachováPridaj komentár